"Lev så, att i din sista stund alla nadra gråta, men du själv har ingen tår att fälla." - Dag Hammarskjöld
Dagens namn
Valdemar Volmar
 
Torsdag 18 April 2019  v.16
Skapa ny användare Användarguide Gör till startsida
Länkarkiv
Sök internets bästa priser
Svenska TV-kanaler
Tablåer
Radio-kanaler
Film-kanaler
Film/Bio